Back to top

Nyheter

Hem Nyheter Nyheter Falco blir certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Falco blir certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Falco blir certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Nyheter 23 nov 2011

Falco Holland har fullföljt revisionsprocessen i ISO-certifieringen. Den 9:e november mottog Falcos styrelse ISO-certifikaten för ISO 9001 och 14001.

Kvalitet, service, miljö och hållbarhet har alltid varit viktiga delar i Falcos verkamhet. För Falco som producent av cykelparkeringsutrustning och möbler för offentliga rum är särskilt hållbarhetsaspekter viktiga. Med ISO-certifieringen blir dessa begrepp väl definierade och styrkta.

I ISO9001-certifieringen konstateras att Falco väl möter och t.o.m. överträffar kvalitetskraven. Ett gott exempel är att på ingen av arbetsplatsens avdelningar har revisionen resulterat i krav på verksamhetsförändringar. Produktionschef William Flim konstaterar: \"Vi genomförde inga förändringar på arbetsplatsen, inga avdelningar fick ens kommentarer i revisionen\". ISO-certifieringen hjälper Falco att bibehålla och utveckla ett redan bra arbetsätt.

ISO14001-certifieringen visar att Falco integrerar miljötänkande i företagets olika verksamhets- och affärsområden.Här har också nya grepp tagits under certifieringen. Bl.a. har Falco antagit en cykelplan för de anställda, utbildat lastbilschaufförer i miljövänlig körteknik samt investerat i nya lastbilar med miljövänliga motoralternativ.

Franz Friesacher, VD och ägare, har ett klart budskap: \"Vi vill visa att vi inte nöjer oss med att ligga på en godkänd lägsta nivå. Vi har högre ambitioner i vårt miljöledningssystem\". Falco har därför för avsikt att deltaga i den nationella (Holland) CO2-stegen. Det är ett verktyg som företag i tillverkningsindustrin kan använda för att minska verksamhetens CO2-utsläpp.

Bilden visar VD Franz Friesacher och produktionschef William Flim med ISO-certifikaten.

 

Kundservice och teknisk support

Ring eller maila oss för snabb offerering och hjälp i projekteringsfrågor:

08 750 80 15 info@modulkonstruktion.se

Modulkonstruktion AB
Vikdalsvägen 50
131 28 Nacka Strand