Back to top

Cykelställ vägg


Cykelställ & cykelparkering | Cykelställ vägg
Cykelställ vägg

Enkelcykelställ kan vara lämpliga i miljöer där ett mindre antal parkeringsplatser behövs men där enkelhet eller flexibilitet i placering, montage eller i andra avseenden är viktigt. T.ex. gästparkeringar vid butiker, bibliotek och liknande verksamheter.

Enkelcykelställ finns för nedgjutning, bultning mot platta eller för montage mot vägg/sockel. Det senare underlättar städning och snöröjning.

Om Falco
Kvalitet

Falco Street Furniture Falco har tillverkat och designat cykelställ och möbler för offentlig miljö i egen regi sedan 1951, med tonvikt på lösningar för cykelparkering. All tillverkning sker i egen fabrik i Nederländerma. Falco verkar idag i 20 länder, bland annat Tyskland, Holland, England, Norge, Finland, Sverige, Belgien,…

Mer om oss
Kundservice och teknisk support

Ring eller maila oss för snabb offerering och hjälp i projekteringsfrågor:

08 750 80 15 info@modulkonstruktion.se

Modulkonstruktion AB
Vikdalsvägen 50
131 28 Nacka Strand